Gäller testamentet?

Jag får återkommande frågan ”är testamentet giltigt” att ett testamente är giltigt betyder att det inte är ogiltigt och därmed går att åberopa. Det betyder inte att allt i testamentet går att verkställa. Det kan vara regler om t.ex. laglott eller att egendom innehas...

Syskonbarn nekades efterarv på grund av testamente – HD nekar PT

Högsta domstolen, mål T 416-20 Tre syskonbarn till en kvinna som dog före sin man bedömdes sakna rätt till efterarv vid mannens död. Orsaken var att kvinnan hade testamenterat all sin kvarlåtenskap till tredje man. Någon konkret rätt till arv för syskonbarnen fanns...

Tidigare testamente ej giltigt

Malmö tingsrätt T 744-19 Att testator återkallade det senast upprättade testamentet innebar inte automatiskt att det tidigare upprättade testamentet började gälla.

Makan ärver inte

Om den avlidne var gift och hade barn från ett tidigare äktenskap ärver efterlevande maka/make inget. Särkullbarnen har en starkare arvsrätt och får hel arvet om det inte finns något testamente. Efterlevande har rätt till bodelning, det bör dock uppmärksammas att även...

Testamenten registreras inte

I Sverige har vi ingen myndighet där vi kan registrera våra testamenten. Det finns privata alternativ för förvaring av testamenten.