Dödsbo får högre skatt efter 3 år

Även om du har ärvt rätten till något måste du som arvingen se till att egendom överförs till dig. För den som inte ser till att överföra t ex lagfarten på en fastighet blir det andra skatteregler när dödsboet blir 4 år gammalt.

En framtidsfullmakt träder ikraft genom

En framtidsfullmakt börjar oftast att gälla genom att fullmaktshavaren ensam gör bedömningen att den som givit fullmakten inte längre är i stånd att ta hand om sina angelägenheter och säger det till fullmaktsgivaren.

Ex sambo bestämmer inte mamman

Kammarrätten Sundsvall, mål 1104-12 Efter att en man dött uppstod tvist om gravsättningen mellan hans mamma och mannens ex-sambo, tillika mamma till hans omyndiga barn. Kammarrätten konstaterar att det inte är entydigt fastställt vad mannen egentligen velat, men anser...