Testamente

Att tänka till på vad man vill ska hända med de jordiska tillhörigheterna den dag man inte längre finns borde alla göra. Upprättar man ett testamente finns många möjligheter att styra vad som ska hända med ens tillgångar.

Ett testamente kan vara den ultimata kärleksförklaringen och visa på omtanke för sina nära och kära. Tänk på att sambos inte ärver varandra.

I ett testamente kan man t ex förordna att någon skall erhålla ett legat (bestämt föremål eller summa), att någon skall ärva med fri förfoganderätt (bara så länge arvingen lever), att någon skall efterträdas av annan arvinge ifall den första gått bort eller att man bara vill att det skall vara arvingens enskilda egendom.

Har du upprättat ett inbördestestamente sen tidigare kan det vara lämpligt att ta fram det och se efter om det skett några större förändringar i livssituationen och om testamentet upprättades före 1988 ska du absolut låta en jurist gå igenom det.

Testamenten är färskvara, lagarna förändras, tillgångarna byts ut och relationerna förändras. Så länge man lever har och har kvar sitt förstånd har man möjlighet att skriva ett nytt testamente.

Testamente har formkrav (testamentet skall vara undertecknat och bevittnat) och skall uppvisas i original efter testators bortgång.