Juristfirman Arvingen

För dig som vill ha hjälp av en erfaren jurist, specialiserad på arvsfrågor och den ekonomiska familjerätten.

Juristfirman Arvingen hjälper dig som privatperson att få ordning på din livssituation i form av konsultationer som leder fram till upprättande av juridiska handlingar såsom testamenten, samboavtal, äktenskapsförord m.m. speciellt utformade för din situation.

Juristfirman Arvingen erbjuder hjälp i samband med dödsfall. Du väljer hur mycket hjälp du vill ha. Vill du endast ha hjälp med en bouppteckning, eller vill du kanske ha så mycket hjälp du kan få.

Juristfirman Arvingen samarbetar med ett flertal olika företag vilket gör att vi även kan hjälpa till att förmedla kontakter avseende begravning, städning och tömning av dödsbon samt värdering och försäljning av lösöre, fastigheter och bostadsrätter.

Juristfirman Arvingen erbjuder hjälp med att sköta boutredningen, och förvaltningen av dödsboet. Det innebär i praktiken, hem som skall avvecklas, den avlidnes kvarlåtenskap skall tas om hand, tillgångar som skall värderas, bouppteckning, skatt som skall beräknas, komplicerade arvsfrågor, tolkningar av testamenten, delgivning av testamenten, ansökningar om lagfart, deklarationer, försäljning av bostadsrätter eller fastigheter, fördelning av kvarlåtenskapen m.m.

I samband med bouppteckningen kommer man in på äktenskapsförord, samboavtal, förmögenhetsfördelning, bodelning av giftorättsgods och arvskifte.

Juristfirman Arvingen startades av jur kand Anna Ek 2016

Innan Anna Ek startade eget arbetade hon som jurist på begravningsbyrå och advokatkontor och har en gedigen erfarenhet av arvsfrågor.

När Anna Ek var anställd var hon auktoriserad boutredare av Svenska Begravningsbyråers förbund SBF.

Nu är Anna Ek medlem av Svenska juridiska byråer och är auktoriserad jurist genom Svenska juridiska byråer med den kvalitets säkerhet det innebär.

Juristfirman Arvingen finns på S:t Eriksgatan 90 i Stockholm och har kontorsgemenskap med Fondkistan Kandema.

Juristfirman Arvingen finns Vaxholm i samarbete med Rospiggens Begravningsbyrå varje tisdag mellan 10-14.