Juristfirman Arvingen är specialiserad på arvsfrågor och den ekonomiska familjerätten. För dig som vill ha hjälp av en erfaren jurist.

Bouppteckning

Bouppteckningen är en förteckning som anger vilka personer som finns i dödsboet, över juridiska omständigheter samt tillgångar och skulder.

Arvskifte

Arvskifte är fördelningen av den avlidnes tillgångar mellan arvingarna sker i ett arvskifte och är en privat angelägenhet mellan dödsbodelägarna.

Dödsboförvaltning

Dödsboförvaltning kan innebära att avsluta abonnemang, avtal, betala räkningar, säga upp hyreskontrakt, avveckla hemmet, ombesörja tömning av bostad med slutstädning med mera.