Äktenskapsförord

I ett äktenskapsförord kan makar och blivande makar bestämma hur de vill att deras egendomsförhållande skall vara. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods och att den skall ingå i bodelningen (hälften delas) när äktenskapet upphör. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom skall vara enskild det vill säga att egendomen ej skall tas med i en bodelning.

För att ett äktenskapsförord skall vara bindande skall det undertecknas av båda makarna och registreras hos äktenskapsregistret.

Tänk på att äktenskap upphör både genom äktenskapsskillnad och genom dödsfall, äktenskapsförordet har samma funktion i båda fallen.