Dödsboförvaltning

Juristfirman Arvingen åtar sig att förvalta dödsboet fram till dess att dödsboet avslutats.

För dig som bor långt bort är det ett fysiskt problem att ta hand om allt eller ni är väldigt många. Du kanske har ont om tid, är inte frisk och har inte orken. Det kan kännas skönt att det är någon utomstående, neutral och professionell som tar hand om allt.

Det kan innebära att avsluta abonnemang, avtal, betala räkningar, säga upp hyreskontrakt, avveckla hemmet, sälja tillgångar, ombesörja tömning av bostad med slutstädning, överlämna hjälp, medel till hjälpmedelscentral, möta upp besiktningsmän och mäklare, inhämta offerter, göra skatteberäkning m.m.

Det är inget som sker med automatik vad gäller dödsbon utan allt måste ombesörjas och någon måste göra det.