Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt skall gälla den dag då du inte längre kan ta hand om dig på grund av sjukdom eller liknande.

Framtidsfullmakten är ett alternativ till att du får en god man, genom framtidsfullmakten har du möjlighet att själv välja vem som ska företräda dig.