En framtidsfullmakt träder ikraft genom

19 november, 2018

En framtidsfullmakt börjar oftast att gälla genom att fullmaktshavaren ensam gör bedömningen att den som givit fullmakten inte längre är i stånd att ta hand om sina angelägenheter och säger det till fullmaktsgivaren.