Ex sambo bestämmer inte mamman

22 januari, 2013

Kammarrätten Sundsvall, mål 1104-12
Efter att en man dött uppstod tvist om gravsättningen mellan hans mamma och mannens ex-sambo, tillika mamma till hans omyndiga barn.

Kammarrätten konstaterar att det inte är entydigt fastställt vad mannen egentligen velat, men anser att ex-sambons uppfattning, med hänsyn till att hon är vårdnadshavare för mannens minderåriga barn, ska ges företräde. Överklagandet bifalls nu därför.