Dödsbo får högre skatt efter 3 år

15 juni, 2019

Även om du har ärvt rätten till något måste du som arvingen se till att egendom överförs till dig. För den som inte ser till att överföra t ex lagfarten på en fastighet blir det andra skatteregler när dödsboet blir 4 år gammalt.