Testamenten registreras inte

1 februari, 2020

I Sverige har vi ingen myndighet där vi kan registrera våra testamenten. Det finns privata alternativ för förvaring av testamenten.