Tidigare testamente ej giltigt

14 december, 2020

Malmö tingsrätt T 744-19
Att testator återkallade det senast upprättade testamentet innebar inte automatiskt att det tidigare upprättade testamentet började gälla.