Makan ärver inte

10 mars, 2020

Om den avlidne var gift och hade barn från ett tidigare äktenskap ärver efterlevande maka/make inget. Särkullbarnen har en starkare arvsrätt och får hel arvet om det inte finns något testamente. Efterlevande har rätt till bodelning, det bör dock uppmärksammas att även efterlevandes tillgångar och skulder ingår i bodelningen.