Gäller testamentet?

16 februari, 2021

Jag får återkommande frågan ”är testamentet giltigt” att ett testamente är giltigt betyder att det inte är ogiltigt och därmed går att åberopa. Det betyder inte att allt i testamentet går att verkställa. Det kan vara regler om t.ex. laglott eller att egendom innehas med fri förfoganderätt där fördelningen blir annorlunda trots ett giltigt testamente.